Tag mystisk organisation

Buy Cialis Without Prescription

[tweetmeme] Med den inte så anspråkslösa taglinen »Safeguarding Humanity« har The Lifeboat Foundation Buy Cialis Without Prescription, tagit på sig det stora ansvaret att vakta människan från sig själv och sin teknologi. Deras inställning är att gamla trial-and-error-metoder där forskare ser vad som händer, taking Cialis, Cialis over the counter, begränsar skadorna och lär sig från misslyckandet inte längre fungerar när teknologin är så avancerad som den är.

De menar att om den sortens experimenterande innebär att man skapar ett ever-expanding svart hål eller bygger självförökande nanokryp så går det inte att gå tillbaka och börja om, Cialis from canada. Cialis gel, ointment, cream, pill, spray, continuous-release, extended-release, Då är det över.

Den som besöker deras sajt möts av den aktuella kampanjen.., Cialis trusted pharmacy reviews.

...och det är lätt att tänka att det här är ett alternate reality game för en ny J.J, Buy Cialis Without Prescription. Cialis maximum dosage, Abrams-serie eller kanske lanseringen av julens stora datorspel. Men det är det inte, rx free Cialis. Cialis without a prescription, The Lifeboat Foundation är på riktigt. Den bildades efter 9/11-attackerna när Eric Klien gav upp idén om att bygga »Oceania«, Cialis price, Real brand Cialis online, en flytande libertariansk utopistat ute havet, och istället kände att det som behövdes var en organisation som kunde säkra mänskligheten i en farlig värld, buy generic Cialis.

Jag skrev om The Lifeboat Foundation kort i ett blogginlägg 2006 Buy Cialis Without Prescription, när jag råkade hamna på deras sajt, men då var det knapphändigt med information där. Where can i buy cheapest Cialis online, Nu finns desto mer spännande läsning.

Det är väldigt.., order Cialis online overnight delivery no prescription. Buy no prescription Cialis online, pre-apokalyptiskt.

Bland deras pågående program märks förutom NanoShield också AIShield (»to protect against unfriendly artificial intelligence«) och InternetShield (»in the future an attack on the Internet could be used to alter the output that is produced by nanofactories worldwide leading to massive deaths«), australia, uk, us, usa. Cialis dose, Och, det bästa: LifeShield Bunkers, Cialis pictures. Cialis duration, »Developing fallback positions on Earth in case programs such as our BioShield and NanoShield fail globally or locally.«

Det känns lite som språket från de affischer man kan råka på nere i gamla bunkrar och förfallna kontor i »Fallout 3«. Och sånt är Beneath a Steel Sky givetvis helt positiv till, Cialis interactions. Order Cialis from mexican pharmacy. Online buy Cialis without a prescription. Buy Cialis no prescription. Online buying Cialis. Purchase Cialis for sale. Cialis used for. Cialis schedule. Cialis class. Cialis brand name. Cialis photos. Fast shipping Cialis. Cialis dangers. Cialis overnight. Cialis steet value. Online buying Cialis hcl. Cialis natural.

Similar posts: Aleram For Sale. Buy Xenical Without Prescription. Buy Xanax Without Prescription. Buy Diazepam Without Prescription. Buy Erimin Without Prescription. Canada, mexico, india. Famvir long term. Modalert pharmacy. Canada, mexico, india. Renova description.
Trackbacks from: Buy Cialis Without Prescription. Buy Cialis Without Prescription. Buy Cialis Without Prescription. Buy Cialis Without Prescription. Buy Cialis Without Prescription. Cialis canada, mexico, india. Discount Temazepam. Ordering Klonopin online. Purchase Adipex-P. Where can i buy cheapest Famvir online.

Kanske relaterade inlägg:

Lifeboat Foundation skyddar oss från svarta hål

The Lifeboat Foundation har tagit på sig det tunga uppdraget att se till att mänskligheten går säker när vi utvecklar nya teknologier. Nu verkar de vara riktigt skakis. Nästa år ska nämligen en partikelaccelerator vid den fransk-schweiziska gränsen tas i bruk. Forskarna ska använda den för att skapa svarta hål för att försöka återskapa en fysisk miljö som liknar den som fanns i universum efter Big Bang. Problemet är bara att ingen egentligen vet vad som händer med den omkringliggande fysiken i en sådan miljö. Forskarna säger att de artificiellt skapade svarta hålen kommer att kollapsa av sig själva, men... »This physical realm is unknown, and dangerous phenomena might arise. Any physicist will tell you that there is no way to prove that generated black holes will decay! The consequences of being mistaken are unfathomable.« Om experimenten med svarta hål går fel kommer de att få Tjernobyl att framstå som en picnic. Vad det handlar om är alltså att fysikens lagar kan förändras på en så fundamental nivå att världen som vi känner den... Borta! (Exakt hur borta får gärna någon kvantfysiker förklara i kommentartråden till denna postning, I want details! And pixx please! Jag tror det handlar om att det svarta hålet börjar expandera och konsumerar omkringliggande materia för att kunna växa?) If it's not love, it's the black hole that'll bring us together. Läs mer här på The Lifeboat Foundation.

Kanske relaterade inlägg: